SKŁAD RR

DOKUMENTY 

DZIAŁANIA

KONTAKT

START

STATUT RADY RODZICÓW XLIX LO

Instrukcja wyborów do oddziałowych Rad Rodziców

Regulamin Rady Rodziców XLIX LO

Regulamin głosowania za pomoca poczty elektronicznej

Fondusz Xero - zasady użytkowania urządzenia

Zasady finasowania zajeć z Funduszu Edukacyjnego 

Regulamin przyznawania świadczeń z Funduszu RR

Powrót