SKŁAD RR

DOKUMENTY 

DZIAŁANIA

KONTAKT

START

Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto:

 

Rada Rodziców XLIX LO im. J. W. Goethego

ul. F. Joliot –Curie 14,

02-646 Warszawa

03 1020 1169 0000 8102 00112789

(koniecznie z dopiskiem : na jaki fundusz, imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

Deklaracja wpłat na RR

Wpłaty na Radę Rodziców 

Powrót